27

10

بعد از پوشاندن كيك قيف هاي بستني را كه بصورت نيمه برش زده ايد دور كيك بچسبانيد و سپس خامه روي قيفها را بصورت بستني با ماسوره بزرگ بريزيد. 

توجه داشته باشيد كه اين نوع تزئين را روي كيكي كه با كرم كره اي پوشانده أيد انجام دهيد. در صورت انجام روي كيك پوشانده شده با خامه بدليل رطوبت زياد خامه، رنگ اسمارتيز ها جذب خامه شده و كيك ظاهري نازيبا پيدا خواهد كرد. 

شکلات سفید را ذوب کنید با رنگهای دلخواهتان رنگ کنید سپس بصورت نواری روی سطح صافی ریخته و با استفاده از چاقو یا خلال دندان شکل دهید. بعد از خشک شدن با قالب گرد قالب بزنید.

بیشتر ببینید