ارسال شده از pajoheshezaban.persianblog.ir

تعریف املا

املا یک مهارت زبانی– بیانی است.املا فرایند انتقال زبان گفتاری به شکل نوشتاری براساس نمادهای ترسیمی و اصول قواعد دستور زبان است....

بیشتر ببینید