• 9 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی fann-e-bayan.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    کاربردهای نادرست دستور زبان عربی در فارسی