• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی farsipoem.mihanblog.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "نوروز در زمستان" از احمد شاملو