• 7 سال پیش darbare نقد فیلم و سریال 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ۴ درس مهم از سینمای عباس کیارستمی