• 9 سال پیش Phatzimo شعر فارسی jalalian.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    تحلیل غزل "خـوشـا دلـی که مدام از پی نظر نرود" از حافظ