• 9 سال پیش afshin شطرنج chesstehran.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    رموز استاد بزرگی توسط استاد بزرگ ایگور اسمیرنف - اشتباهات بزرگ