• 6 سال پیش Phatzimo شعر فارسی rezanooshmand.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر «میراث» از مهدی اخوان ثالث با تحلیل