• 7 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    Canon 5DS پشت سر Nikon D810 و Sony A7R قرار گرفت