• 8 سال پیش Farhad شعر فارسی بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه ی مهمان کش روزش تاریک - برف - نیما