• 7 سال پیش Farhad انیمیشن cgart.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مصاحبه ای با پویا قبادپور کارگردان فنی بخش نور پردازی استدیوی سونی پیکجرز ایمج ورک