• 8 سال پیش Farhad شعر فارسی ganjoor.net بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب - حافظ