• 6 سال پیش Phatzimo شعر فارسی irafta.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "تو چنین شکر چرایی" از مولانا