• 9 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی virastari.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شیوه ی املای نام‌های غیرفارسی