• 9 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی farhangnews.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آموزش ساده نویسی: استفاده از صفات، حروف و کلمات زائد