• 8 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه hodhod.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "به آرامی آغاز به مردن می کنی" از پابلو نرودا، ترجمه ی احمد شاملو