• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه be5tpoems.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "تو را به خاطر دوست داشتن دوست مي دارم" از پل الووار