• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه nice-poem.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "پای کودک" از پابلو نرودا