• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه negahivayadi.blogfa.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    چند شعر عاشقانه از آنا آخماتوورا، شاعر روسی