• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه vazna.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی و ترجمه‌ی شعر "پنج راه برای کشتن یک مرد" از ادوین برُک