• 7 سال پیش darbare نقد فیلم و سریال 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    یادداشتی کوتاه بر سریال جوخه برادران (Band Of Brothers) – برادری تا پای مرگ