• 6 سال پیش darbare شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ای رُخَت شسته‌تر از دامن مهتاب بهار