• 6 سال پیش darbare نقد فیلم و سریال 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هنگام نوشتن فیلمنامه، چگونه صحنه را توصیف کنیم؟