• 6 سال پیش darbare نقد فیلم و سریال 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    نظرات کوتاه استنلی کوبریک درباره فیلمسازی