• 9 سال پیش Phatzimo کتاب کودک ketabak.org بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معرفی کتاب "چارلی و کارخانه ی شکلات سازی" اثر رولد دال