• 9 سال پیش Phatzimo شعر ترجمه adabiatema.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شعر "هيچ چيزي دو بار اتفاق نمي‌اُفتد" از ويسلاوا شيمبورسكا