• 6 سال پیش darbare واقعیت مجازی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    دیزنی تجربه واقعیت مجازی را در یک اپ در استیم به اشتراک گذاشته است