• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    شاه سفید را در کجای صفحه می‌توان گذاشت؟