• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید در ۴ حرکت مات می‌کند از بازی Colle vs Victor Soultanbeieff, Liege, 1930