• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید در ۲ حرکت مات می‌کند. از بازی Bruzon vs Thomas Willemze, Marina d'Or, 1998