• 8 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی cloob.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    غلط های مصطلح در زبان فارسی عامیانه