• 5 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سیاه در پنج حرکت سفید را مات می‌کند