• 5 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سفید شروع می‌کند و با توجه به ضعف ردیف آخر و آسیب پذیری شاه بازی را می‌برد