• 5 سال پیش darbare واقعیت مجازی darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    برنامه اینتل برای پوشش المپیک زمستانی آینده با drone و تکنولوژی 5G