• 6 سال پیش khalil ویرایش تصاویر aparat.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اضافه شدن ویژگی HDR به Adobe lightroom CC