• 5 سال پیش darbare تجهیزات فیلم و عکس 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    داستان تولد اولین موبایل با قابلیت عکاسی دیجیتال + ویدئو