• 5 سال پیش darbare شطرنج 1001boom.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    استنلی کوبریک می‌گوید بازی شطرنج شما را به کارگردان بهتری تبدیل می‌کند