• 8 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    Sony A7RII،بهترین سنسور حال حاضر جهان