• 7 سال پیش afshin شطرنج chess24.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    پخش مستقیم مسابقات شطرنج سینک فیلد با حضور قهرمان جهان مگنس کارلسون و گزارش گری کاسپاروف