• 8 سال پیش Phatzimo درست‌نویسی virastari.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    ملاک‌های زشتی و زیبایی املای واژه‌های مرکب