• 8 سال پیش afshin شطرنج analysis.rzb.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معماهای جالب و طنز آمیز شطرنج - چگونه سفید در یک حرکت مات می کند؟