• 6 سال پیش darbare شعر فارسی mkkazemi.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    آمد و رفت - شعری از محمدکاظم کاظمی، به مناسبت سالگرد شهادت علی (ع)