• 8 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    مقایسه‌ی جالب صدای شاتر چند دوربین