• 9 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    M.Zuiko Digital ED 7-14mm f/2.8 PRO و 8mm f/1.8 Fisheye PRO توسط الیمپوس معرفی شدند.