• 7 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    اولین دوربین پرتاب‌کن و عکس‌بگیر دنیا!