• 5 سال پیش afshin شطرنج chesstrm.persianblog.ir بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    فید بلاگ شطرنج سعید یوسفی