• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    معمای شطرنج: مات در دو حرکت (شماره 3)