• 6 سال پیش darbare شطرنج darbare.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    من دارم به چی فکر می‌کنم و حریفم چی تصور می‌کنه