• 5 سال پیش Phatzimo گجت mag.digikala.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    هاب جدید ال‌جی وسایل خانه را به یکدیگر متصل و کنترل می‌کند