• 5 سال پیش khalil تجهیزات فیلم و عکس mrdoorbin.com بررسی گزارش شده تایید شده رد شده

    سوپروایدی دیگر از توکینا:Tokina 14-20mm f2.0